Doe mee: enquête gemeenten!

enquete

Bouwstenen houdt voor het 5e jaar op een rij een enquête over het gemeentelijk vastgoedmanagement, waaraan gemeenten hun eigen aanpak kunnen spiegelen.

Met de uitkomsten van de enquête wordt een landelijk beeld geschetst van het gemeentelijke vastgoedmanagement. Omdat hij al voor de 5e keer wordt gehouden, worden ook trends en ontwikkelingen zichtbaar. 

Antwoord op eigen vragen

De vragen zijn door gemeenten zelf gesteld en sluiten aan bij het gezamenlijk ontwikkelwerk. Ze gaan over beleid, organisatie en de wijze van begroten en verantwoorden. Ze zijn bedoeld voor de vastgoed verantwoordelijk ambtenaar. Het invullen kost naar verwachting 30 minuten. Meestal lukt dat zonder iets te hoeven opzoeken.  

 

Het grotere plaatje

De resultaten worden in Bouwstenen-verband besproken, gepubliceerd en breed gedeeld. Individuele gemeenten zijn daarin niet herkenbaar. Met de input van ook jouw gemeente kunnen we samen het landelijk beeld (het grotere plaatje) completer maken en krijgt iedereen de beschikking over actueel referentiemateriaal.  

 

 

Vul de enquête in!

Zie hier een overzicht van de vragen en vul de landelijke enquête gemeentelijk vastgoed 2021 nu online in! 

Nu al nieuwsgierig?

Tussentijdse resultaten worden besproken tijdens netwerkbijeenkomsten met onze partners en tijdens het bestuurlijk oploopje voor wethouders op 24 september 2021. Meld je nu aan als partner of voor een van onze bijeenkomsten!

 

Meer informatie