Onderwijshuisvesting vanuit de bedoeling

In gesprek met de Commissie Nijpels

 

Het systeem waarin we de onderwijshuisvesting hebben gegoten kraakt en piept. Er heerst (concurrentie-) strijd om leerlingen, locaties, ruimte en geld; vooral in krimpgebieden. Met de huidige gebouwen, de beschikbare middelen en manier van (samen)werken redden we het niet alle ambities m.b.t. onderwijshuisvesting (doelmatig, gezond en duurzaam) te realiseren.

Werken vanuit de bedoeling

 

Een groep gemeenten en scholen heeft in Bouwstenen-verband gekeken hoe zij in de planvorming voor onderwijshuisvesting beter kunnen samenwerken; meer vanuit 'de bedoeling'. Ook een aantal schoolbesturen heeft zich over dit vraagstuk gebogen. Eén en ander wordt verwerkt in een notitie met tips en aandachtspsunten.

 

Ondertussen hebben VNG, PO-Raad en VO-Raad onder voorzitterschap van de burgemeester van Opmeer (Commissie Nijpels), een voorstel geschreven hoe de renovatie van onderwijsgebouwen financieel en juridisch beter kan worden vorm gegeven. Aan de uitwerking daarvan wordt gewerkt.

 

Wat halen?

Houvast voor het werken vanuit de bedoeling en de samenwerking tussen gemeenten en scholen. En informatie over de stand van zaken mbt de uitwerking van de voorstellen van de Commissie Nijpels.

 

Wat brengen?
Meegevers voor de commissie Nijpels.

 

Hoe?

  • Korte toelichting over het werken vanuit de bedoeling bij onderwijshuisvesting (inhoud notitie met tips en aandachtspunten).
  • Korte reactie en vraagpunten vanuit de Commissie Nijpels
  • Gesprek in groepen over hobbels, strategieën en vragen bij het werken vanuit de bedoeling
  • Plenaire terugkoppeling met punten voor Agenda 2018 en meegevers aan Commissie Nijpels.

 

Met wie?

  • Gert-Jan Nijpels, burgemeester van Opmeer en lid van de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport van de VNG
  • Frans Rutjes, VNG 
  • Gertjan van Midden, adviseur huisvesting bij de PO-Raad
  • Nico van Zuylen, beleidsadviseur bedrijfsvoering bij de VO-Raad 
  • Hans van der Hek, bestuursadviseur VDH Managers / Ronduit Onderwijs
  • Louis Zijderveld, college van Bestuur Mijn Plein, verwonderwijs in Salland
Gert-Jan Nijpels
Frans Rutjes (VNG)
Gertjan van Midden (PO-Raad) Nico van Zuylen (VO-Raad)
Gert-Jan Nijpels  Frans Rutjes  Gertjan van Midden Nico van Zuylen Hans van der Hek Louis Zijderveld 

 

Meer informatie