Ontwikkelwerk

Binnen Bouwstenen zijn diverse netwerken en groepen actief die zichtbaar of juist meer achter de schermen ontwikkelen op thema's uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. 

 

In het kader van die Agenda werken we in 2021 aan de volgende ontwikkelprogramma's:

De producten, resultaten en ervaringen van deze activiteiten worden (voor zover openbaar) breed verspreid, onder andere via onze nieuwsbriefwebsite, publicaties en andere kanalen.