Bouwstenen voor Sociaal

 

Bouwstenen voor Sociaal is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg.

 

Bouwstenen staat voor:

 • vinden (van kennis en informatie)
 • verbinden (van mensen)
 • vooruit komen (verbeteren)

Onafhankelijk en gericht op vraagstukken rond vastgoed en huisvesting voor onderwijs, opvang, buurtactiviteiten, zorg etc. Bottom-up georganiseerd. Binnen Bouwstenen wordt onderlinge kennis uitgewisseld en werken bestuurders en professionals samen aan de hand van een door hen opgestelde (samenwerkings)agenda.

 

Bouwstenen wordt gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, PO-raad, VO-Raad en Sociaal Werk Nederland.

 

Activiteiten

Bouwstenen:

 • heeft een eigen website die dienst doet als wegwijs, met nieuws, agenda, overzicht organisaties, voorbeelden, etc.;
 • geeft een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief uit (ruim 5.000 abonnementen);
 • heeft een eigen LinkedIn-groep voor onderlinge vragen en discussie (ruim 1.500 deelnemers werkzaam bij gemeenten, corporaties, scholen en maatschappelijke dienstverleners);
 • stelt jaarlijks een agenda op samen met mensen in het veld;
 • is uitgever van het vakblad Schoolfacilities (circa 3800 abonnees) en de daarbij behorende nieuwsbrief;
 • jaagt actief aan op gebied van kennisuitwisseling, kennisvermeerdering, vernieuwing, samenwerking en agendavorming dwars door de sectoren heen;
 • is mede-organisator van excursies, bijeenkomsten, professionele netwerken en programma's ten behoeve van kennisuitwisseling, ontmoeting en ontwikkeling;
 • brengt partijen bij elkaar.

 

Schema Bouwstenen