Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Is 10% hergebruik aanvaardbaar

Het EIB voorspelt dat er tot 2040 één miljoen nieuwe woningen gerealiseerd dienen te worden. Het overgrote deel daarvan zal nieuw gebouwd dienen te worden. Het EIB verwacht dat slechts 50.000 van deze woningen in bestaande (lege) gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Die 50.000 woningen staan ruwweg voor 5 miljoen m2.

Bouwstenen voor Sociaal raamt het overtollig maatschappelijk vastgoed op 20 miljoen m2 voor de langere termijn. Wie daar leegkomende kantoren, kerken, winkels en boerderijen bij optelt, komt gemakkelijk tot 50 miljoen m2 overtollig bedrijfsmatig vastgoed.

 

Uit deze cijfers blijkt dat slechts 5 miljoen van de 50 miljoen leegkomende gebouwen hergebruikt zal worden voor nieuwe woningen. Dat is niet meer dan 10%. Is dat niet erg weinig?

 

Natuurlijk staan veel bestaande gebouwen op ongeschikte plaatsen, en natuurlijk zijn niet alle bestaande gebouwen even flexibel. Maar dan nog; 10% hergebruik is erg weinig. Als we niet ínbreiden' moeten we uitbreiden. Maar zijn we bereid om groene gebieden voor nieuwbouw op te offeren bij zoveel (verwachte) leegstand? Ik denk het niet.

 

In de laatste decennia van de vorige eeuw leefde het idee dat nieuwe snelwegen nodig waren om de groeiende files op te lossen. Inmiddels is dat gezichtspunt allang achterhaald. Het accent ligt nu op een intensiever en slimmer gebruik van bestaande infrastructuur. Voor nieuwe snelwegen is geen maatschappelijk draagvlak meer.

Ik voorzie een vergelijkbare ontwikkeling in het bouwen. Zolang we het bestaand vastgoed niet beter en slimmer gebruiken, zal er weinig draagvlak zijn voor nieuwe uitbreidingswijken en valt het onderzoek van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouwlobby?) niet in vruchtbare aarde. Het is tijd voor de vastgoedsector om van transformatie echt werk te maken.  

 

Marc van Leent