Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

De Karavaan

In Randstad en ander plaatsen is de druk op de woningmarkt groot en tegelijkertijd worden een groot aantal terreinen en gebouwen slecht of niet gebruikt. Daar moet toch meer mee kunnen! Met de recente veranderingen in de regelgeving is het veel gemakkelijker geworden om gronden en gebouwen tijdelijk in gebruik te nemen. De Karavaan speelt daar op in. Deze karavaan trekt echter niet door de woestijn maar door de stad; de doelgroep zijn stadsnomaden en andere pioniers.

 

Hoe werkt het?

De stadsnomaden krijgen een plek  ter beschikking waar zij een eigen woon- of werkruimte kunnen neerzetten. Dat kan een woonwagen, zeecontainer, demontabel chalet of iets anders zijn. Nadere spelregels worden daarvoor opgesteld. Aan dit concept ligt de overtuiging ten grondslag is dat er voldoende voorzieningen op de markt verkrijgbaar zijn die betaalbaar én attractief zijn.

Tijdens hun aanwezigheid leveren de stadsnomaden een actieve bijdrage aan de dynamiek en leefbaarheid van het gebied. Aan het eind van de afgesproken termijn verlaten de stadsnomaden de locatie om zich elders (tijdelijk) opnieuw te vestigen. Lees hier meer over een initiatief in Amersfoort.