Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Organisatiemodellen voor MFA's

Een multifunctionele accommodatie bouwen is één ding; zo’n complex gebouw exploiteren is een tweede. Alom is het besef ingedaald dat het succes van MFA, Kulturhus of Integraal Kindcentrum in de exploitatie ligt.  Als de dagelijkse gang van zaken niet goed geregeld is, wordt zo’n publieke voorziening één grote teleurstelling.

Als de organisatie niet is afgestemd op de ambitie dan komt van de aanvankelijk gekoesterde idealen weinig terecht. In dit artikel dat gepubliceerd is in Schoolfacilities, worden  vier archetypische organisatiemodellen gepresenteerd om het gesprek op gang te helpen.