Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Voorzieningen, plannen of loslaten

Artikel over de veranderende rol van gemeente bij maatschappelijke voorzieningen. Bestuurskundigen spreken graag over de verschuiving van Government naar Governance. Van de allesbepalende overheid (Government) naar beleid dat wordt ontwikkeld in coalities en netwerken (Governance).

 

Deze verschuiving, paradigma shift, is natuurlijk ook relevant voor het vraagstuk van voorzieningen. Hoe willen we een gevarieerd en samenhangend voorzieningenpalet realiseren? Wat betekent dat voor de rollen die partijen willen spelen en de instrumenten die ze daarbij inzetten? Gepubliceerd in Real Estate Magazine, 2012/80