Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Heerlen aan ZET

In het Savelbergklooster te Heerlen is een museum gehuisvest dat gewijd is aan het leven en werk van monseigneur Savelberg, de stichter van de Congregatie Kleine Zusters van de Heilige Josef. De kosten van het monumentale pand staan in geen verhouding tot de opbrengsten die het museum genereert. De financiële situatie bedreigt het voortbestaan van deze voorziening. Wat te doen? 

 

De Wijkplaats heeft in opdracht van woningcorporatie Weller en de gemeente Heerlen een onderzoek gedaan naar de exploitatieperspectieven van Savelbergklooster, Haar advies: combineer Savelbergklooster met het naastgelegen Luciushof en maak van 1 + 1 = 3. Onder de titel Heerlen aan ZET heeft de Wijkplaats een concept ontwikkeld voor een centrum gericht op zingeving en persoonlijke groei. Zet wordt een plek om een zetje te krijgen of een zetje te geven. ZET staat niet alleen voor zingeving maar ook zorgzaamgheid, zelfredzaamheid een een vleugje zorro. ZET wordt gerund door de Zetterij, een leerwerkbedrijf dat gebruik maakt van mensen die een extra zetje nodig hebben. 

 

Lees hier het concept Heerlen aan ZET 

Vind hier meer over Savelbergklooster te Heerlen

Meer informatie: Hans van den Broeck (Weller)

 

Savelbergklooster.jpg