Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Crowd Mapping

In de ruimtelijk ordening hebben we de toelatings- en ontwikkelingsplanologie achter ons gelaten. We spreken nu graag over uitnodigingsplanologie. Binnen globale kaders nodigt de overheid burgers en ondernemers uit om initiatieven te nemen. Deze faciliterende aanpak vraagt nieuwe instrumenten. Crowd mapping kan één van die instrumenten zijn.

 

Crowd mapping is een combinatie van crowd sourcing en mental mapping. Een hedendaagse vorm van cartografie. Van oudsher prikkelen kaarten de verbeelding;  ze nodigen uit om een gebied te verkennen. Zo’n gebied kan een stad zijn, maar natuurlijk ook een dorp, buurt of straat. 

 

Hoe werkt het? Met behulp van geografische informatiesystemen maken burgers, ondernemers, kunstenaars en andere deskundigen een kaart van hun eigen stad. Ze 'prikken' foto’s, tekeningen, tweets, kattenbelletjes, enzovoort, bij hun favoriete en minder favoriete plekken. Op die manier delen ze hun voorkeuren, ergernissen en ideeën over hoe het anders kan. Vrolijker, spannender, groener …

 

Door voortdurend te reageren op wat anderen inbrengen, al was het maar met likes en dislikes, ontstaat een collectief besef van wat de stad is en zou kunnen worden. Met deze vorm van cartografie kunnen burgers de stad letterlijk en figuurlijk naar hun hand zetten. 

 

Wie is of gaat met crowd mapping aan de slag?!

 

Marc van Leent

(lees ook artikel over Cartografie uit boek Publiek Vastgoed)