Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Horeca omzet van € 800.000,-

Nia Domo, "ons huis" in esperanto, is sinds 1958 het gemeenschapshuis van Boekel. De Wijkplaats heeft in opdracht van de Gemeente Boekel een strategisch advies over Nia Domo uitgebracht. Nia Domo heeft zich in de loop van haar bestaan ontwikkeld tot een partycentrum van substantiele omvang.

Nia Domo draait een horecaomzet van ruim  800.000 euro per jaar. Welk gemeenschapshuis doet dat na? Zelfs in Brabant zijn die dun gezaaid.

 
Toch heeft Nia Domo een probleem. Ondanks deze substantiele omzet kan Nia Domo haar hoofd amper boven water houden. Telkens bleek steun van de Gemeente nodig om de zaak financieel overeind te houden. Het draagvlak voor deze steun is afgelopen jaren sterk afgekalfd. De gemeente Boekel heeft in dat licht de Wijkplaats gevraagd om een strategisch advies uit te brengen. Hoe verder met Nia Domo? De Wijkplaats kwam tot de conclusie dat Nia Domo te ver is afgedwaald van haar oorspronkelijke functie en daarmee een horecaonderneming dreigt te worden als een willekeurig andere.

Synergie Nia Domo 2

Synergie
Kern van dat advies is: maak van Nia Domo weer een echt gemeenschapshuis door sociale en culturele activiteiten in de programmering op te nemen. Daarvoor hebben zich twee regionale ondernemers aangemeld. Deze ondernemers kunnen voor extra aanloop zorgen waar de horeca vervolgens weer van kan profieren. Benut de synergie tussen maatschappelijke en commerciele activiteiten, maar zorg dat de horeca autonooom functioneert zodat er geen subsidiegeld weg kan lekken.
 
Ontmoetinsgfunctie verwatert
Verder heeft de Wijkplaats geconstateerd dat er in Boekel een boventallig aantal voorzieningen met een ontmoetingsfunctie bestaat. Dit aantal wordt in wezen door verkapte subsidies (gratis huisvesting) van de gemeente in stand gehouden. Dit heeft als gevolg dat overal de exploitatie financieel onder druk staat en de ontmoetingsfunctie verwatert. In een dergelijke 'markt' kan Nia Domo slecht functioneren. De Wijkplaats heeft daarom ook geadviseerd om niet alleen Nia Domo aan te pakken, maar ook een integraal voorzieningen- en vastgoedbeleid te ontwikkelen.
 
Lees hier het strategisch advies over Nia Domo van de Wijkplaats