Marc van Leent
06 51026684
marc@wijkplaats.nl

 

Ingrid de Moel

06 52310845

ingrid@wijkplaats.nl

 

Hooglandseweg Zuid 28,
3813 TC  Amersfoort
KvK: 30218027 

Smaakmakers, wonen in lege bieb, kerk of school

De Wijkplaats heeft van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve industrie een subsidie ontvangen voor het ontwikkkelen van receptuur voor het hergebruik van maatschappelijk vastgoed. Hoe kunnen partijen overtollig vastgoed zo goed mogelijk inzetten voor de 'maatschappelijke' zaak.

Wijkplaats initieert Ruimteomtewonen.nl

Ruimte om te wonen brengt (actieve) woningzoekenden, eigenaren en investeerders bij elkaar rond lege gebouwen en terreinen. Inmiddels staan er tientallen locaties op de kaart met voorbeelden van getransformeerde gebouwen maar ook met lege panden die nog op een initiatief wachten.

Leegstand als impuls voor zelf(ver)bouw

In Amersfoort heeft de Wijkplaats het initiatief genomen om een impuls te geven aan zelfbouw en zelfbeheer met leegstand als katalysator. PO en CPO, want daar gaat het initiatief over, is vaak gefocussed op lege kavels. Lege gebouwen zijn echter ook een optie. Zelfbouw wordt dan zelfverbouw.

Samen met gemeente, provincie, corporaties  en andere partijen heeft ze een programma samengesteld dat bestaat uit drie stappen:

Horeca omzet van € 800.000,-

Nia Domo, "ons huis" in esperanto, is sinds 1958 het gemeenschapshuis van Boekel. De Wijkplaats heeft in opdracht van de Gemeente Boekel een strategisch advies over Nia Domo uitgebracht. Nia Domo heeft zich in de loop van haar bestaan ontwikkeld tot een partycentrum van substantiele omvang.

Nieuwe bedrijfsmodellen met Canvas

Op twee fronten heeft de Wijkplaats bijgedragen aan de ontwikkeling van bedrijfsmodellen in het sociaal-fysieke domein. Op beide fronten is gebruik gemaakt van Canvas, een instrument dat de gebruiker dwingt om ondernemingsplannen tot één A4 te beperken. Bij Canvas staat de waarde centraal waarmee daadwerkelijk iets verdiend kan worden. De rest is bull shit.

Op zoek naar sleutel van flexibel gebruik

Op verzoek van Bouwstenen gaat de Wijkplaats aan de slag met het ontwikkelen van Referentiemodellen voor de exploitatie van meervoudig te gebruiken (wijk)voorzieningen. Denk aan brede scholen, cultuurhuizen en andere wijkcentra. Op zoek naar de sleutel van meervoudig gebruik.

Benchmark Buurtcentra

In de gemeente Zaanstad heeft het expertteam van de Wijkplaats een benchmark uitgevoerd onder 13 buurtcentra. 8 van die buurtcentra worden beheerd door de lokale welzijnsorganisatie. De vijf andere buurthuizen worden 'zelfstandig' geëxploiteerd. Lees hier het eindrapport.

Proeftuin Waardesturing

Voor Bouwstenen heeft de Wijkplaats een verkenning uitgevoerd onder de titel "van kosten- naar waardesturing". De resultaten daarvan zijn gepresenteerd tijdens najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal van 2014. Zo'n omslag van kostensturing naar waardesturing maken partijen niet één-twee-drie. Dat is een taai proces van uitproberen en bijsturen.

Bedrijfsplan leerwerkbedrijf Amersfoort

In Amersfoort worden beheer en exploitatie van een aantal maatschappelijke accommodaties ondergebracht bij een leerwerkbedrijf. Er is gestart met een brede school in de wijk Vathorst. Exploitatieopbrengsten en onderwijsmiddelen worden slim gebundeld. Hospitality staat centraal.

Expert Team op stap in ... Oudenbosch

 

Is privatisering mogelijk? Met die vraag heeft het Expert Team van de Wijkplaats onderzoek gedaan naar de exploitatie van Fidei et Arti, een sociaal culturele voorziening in het Westbrabantse Oudenbosch. Het Expert Team komt tot de conclusie dat privatisering geen reële mogelijkheid is. Inclusief indirecte bijdragen wordt de jaarlijkse, gemeentelijke subsidie, direct en via huisvesting, geschat op € 250.000 tot € 300.000.

Pagina's