Essayist Paul Scheffer sprak over het ‘multiculturele drama’. Hij verloste een groot maatschappelijk vraagstuk van een dikke deken van politiek correctheid. Marc van Leent spreekt in zijn column over het multifunctionele drama. Daarmee appelleert hij aan het functioneren van integrale kindcentra, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties. Ook daar praten we niet graag over; het is een hete aardappel die we graag doorschuiven naar een ander. Lees hier de gehele column

Gezocht: cases Overmaat maatschappelijk vastgoed 

Marc van Leent over 'Flow in MFA's'

De Karavaan voor wonen op tijdelijke locaties

Wat vindt u: is 10% hergebruik niet veel te weinig?!

Galerij met archetypen Publiek Vastgoed

4 bedrijfsmodellen voor plint verzorgingshuizen

Twitter maatschappelijk vastgoed